Zgłoszenia zostały zamknięte. Listę zgłoszonych zawodników znajdziecie tutaj. Prosimy o weryfikację zgłoszonych zawodników, a w szczególności osób oznaczonych na żółto z adnotacją „brak licencji”. W przypadku wykupienia licencji PZOS dla tych zawodników do najbliższego weekendu, prosimy o przesłanie informacji o tym fakcie na adres kontakt@unts.waw.pl (wraz z nadanym numerem licencji), dzięki czemu będziemy w stanie ich uwzględnić w losowaniu minut startowych na biegi indywidualne. Zawodnicy bez licencji nie zostaną rozlosowani na listach startowych w kategoriach sportowych KMP.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *