Bieg sprinterski nocny – 4.09.2020

Teren:
Teren zawodów składa się w większości z obszarów zurbanizowanych z nieregularną zabudową blokową. Południowa część to „Górka Kazurka”, czyli wzniesienie terenu o wysokości około 15m z licznymi antropogenicznymi nierównościami terenu.

Mapa:
„Górka Kazurka”
skala 1:4000
warstwice co 2.5m
symbolika: ISSprOM2019
aktualność: lato 2020
autor: Krzysztof Wołowczyk

Archiwalne mapy obejmujące teren zawodów:
2013-073-1955-MAZ
2016-121-2356-MAZ

Teren zamknięty:
Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Bieg średniodystansowy i sztafeta klubowa – 5-6.09.2020

Teren:

Teren poprzecinany polodowcowymi wydmami śródlądowymi o łagodnych zboczach i wysokości względnej do 25m. Występują fragmenty terenu z dużą liczbą dołków i zagłębień terenu. Dominuje drzewostan iglasty (sosna), miejscami również liściasty o utrudnionej przebieżności. Sieć dróg dobrze rozwinięta.

Mapa:
„Czarnowiec”
skala 1:10000
warstwice co 2.5m
symbolika: ISOM2017-2
aktualność: lato 2020
autorzy: Jacek Morawski, Fryderyk Pryjma

Archiwalne mapy obejmujące teren zawodów:
brak

Teren zamknięty:
Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Lokalizacja terenów zawodów

Zdjęcia z terenów zawodów